Mmm, czy ktoś piecze ciasteczka?
Polityka cookies

Zapraszamy: u nas jest bezpiecznie!

W związku z trwającymi obostrzeniami przypominamy zasady bezpieczeństwa, które obowiązują w naszych biurach sprzedaży:
 
  •  systematycznie dezynfekujemy powierzchnie kontaktu;
  • zachęcamy do umawiania wizyt telefonicznie, aby ograniczyć ryzyko kontaktu z osobami innymi niż nasz zespół…
  • …który zawsze ma na sobie maseczki ochronne;
  • każdej odwiedzającej osobie na życzenie udostępniamy środki ochrony osobistej: jednorazowe maseczki i rękawiczki oraz żel antybakteryjny;
  • umożliwiamy załatwienie niemal wszystkich potrzebnych spraw zdalnie (telefonicznie, mailem, przez Messengera lub połączenie wideo).
Dbajmy o siebie nawzajem!