Mmm, czy ktoś piecze ciasteczka?
Polityka cookies

Dla Akcjonariuszy

Informacje ogólne

Obrady Walnego Zgromadzenia ("Walne Zgromadzenie") spółki Duda Development Sp. z o.o. SKA odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Duda Development Sp. z o.o. SKA.

Kontakt w sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami: biuro@dudadevelopment.pl