Mmm, czy ktoś piecze ciasteczka?
Polityka cookies

BLOG ujemy o nieruchomościach

Mieszkania to nie koniec: dlaczego warto inwestować w nieruchomości komercyjne?

Mieszkania to nie koniec: dlaczego warto inwestować w nieruchomości komercyjne?

Dodano: 19-04-2024

„Mieszkanie to pewna inwestycja” jest chyba jednym z najczęściej powtarzanych inwestycyjnych frazesów. I, jak każdy frazes, ma w sobie wiele z prawdy. We współczesnej Polsce mieszkania stały się nie tylko popularnym wyborem osób, które chciałyby, żeby ich dodatkowa gotówka pracowała, lecz także jedną z pewniejszych lokat kapitału. Warto jednak pamiętać, że na lokalach mieszkaniowych nieruchomości wcale się nie kończą.

Inwestowanie w nieruchomości komercyjne to strategia, która przyciąga zarówno doświadczonych inwestorów, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tym rynkiem.

Dlaczego warto zainwestować w nieruchomości komercyjne? Przyjrzyjmy się kilku głównym powodom.

Stabilność dochodów

Jedną z kluczowych korzyści, jakie można czerpać z inwestowania w nieruchomości komercyjne, jest stabilność dochodów. W przeciwieństwie do krótkoterminowych umów podpisywanych w przypadku nieruchomości mieszkalnych, podatnych nie tylko na wahania rynkowe, lecz także większej skali czynniki, takie jak niże i wyże demograficzne, umowy najmu nieruchomości komercyjnych często są długoterminowe. Firmy wynajmujące przestrzeń komercyjną zazwyczaj zobowiązują się to robić przez kilka lub nawet kilkanaście lat. To oznacza, że inwestorzy mogą cieszyć się stałym, regularnym i przewidywalnym dopływem gotówki, co jest kluczowe np. z perspektywy planowania kolejnych inwestycji.

Wzrost wartości nieruchomości

Współcześnie większość nieruchomości wykazuje tendencję do zyskiwania na wartości – i nie inaczej jest w przypadku nieruchomości komercyjnych. Zwykle wynika to ze wzrostu wartości gruntów, a także ze zróżnicowanych możliwości modernizacji i rozbudowy, jakie oferuje ten typ nieruchomości. Inwestorzy, którzy lokują środki w korzystnie położonych i mądrze zarządzanych nieruchomościach komercyjnych, mogą zyskać na wzroście cen w przyszłości.

Dywersyfikacja portfela

Wspominaliśmy o kupowaniu mieszkań jako o domyślnym sposobie na inwestowanie w nieruchomości: tymczasem to właśnie inwestowanie w grunty i budynki z przeznaczeniem komercyjnym może być doskonałym sposobem na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Dzięki różnorodności nieruchomości komercyjnych, takich jak parki i galerie handlowe, biura czy magazyny, inwestorzy mogą zminimalizować ryzyko inwestycyjne związane z konkretnym sektorem rynku.

Wysoka rentowność

Pod względem rentowności nieruchomości komercyjne mają przewagę nad inwestycjami mieszkaniowymi. Podczas gdy zysk z zakupu mieszkania na wynajem to średnio 4 do 6 procent zysku, w przypadku lokali użytkowych można liczyć nawet na 7-10 procent. Na faktyczny zwrot z inwestycji wpływa przy tym oczywiście wiele czynników, od lokalizacji i okolicznej infrastruktury, po metraż lokalu i możliwości jego wykorzystania. To, co decyduje o koszcie zakupu danej nieruchomości, przekłada się więc później na comiesięczny zysk z najmu.

Inwestycja w lokale komercyjne: jak policzyć jej opłacalność?

Najprostszym sposobem na obliczenie rentowności inwestycji w lokale komercyjne jest wyliczenie ilorazu przychodu z najmu (np. w skali roku) oraz kwoty wydanej na zakup, według wzoru:

(Roczny dochód z najmu / Cena nieruchomości) * 100% = Stopa zwrotu

Obliczona w ten sposób stopa zwrotu inwestycji w nieruchomości komercyjne ma tę zaletę, że można ją łatwo porównać z innego rodzaju lokatami kapitału – np. lokatami długoterminowymi, zakupem kryptowalut lub dzieł sztuki czy obligacjami.

Podsumowanie

Inwestowanie w nieruchomości komercyjne, takie jak parki  czy galerie handlowe lub lokale użytkowe, oferuje wiele korzyści, w tym stabilność dochodów, możliwy wzrost wartości nieruchomości, dywersyfikację portfela inwestycyjnego oraz stosunkowo wysoką rentowność. Nie można jednak zapominać, że inwestycje te wymagają dokładnej analizy rynku, mądrego zarządzania nieruchomościami oraz rozważnego podejścia do ryzyka. Przed rozpoczęciem inwestowania zawsze warto skonsultować się z ekspertem finansowym lub doradcą ds. nieruchomości komercyjnych, aby dokładnie ocenić potencjał inwestycji i jej zgodność z własnymi celami finansowymi.

Wróć

Podziel się:

Ostatnie wpisy