.

Złotniki - Działki

W Złotnikach w gminie Suchy Las realizujemy IV etap budowy osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej „Nowe Złotniki”. Poza domami wchodzącymi w skład kolejnych etapów mamy w ofercie również działki mieszkaniowo-usługowe. 

Działka mieszkaniowo-usługowa 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności części nieruchomości gruntowej o nr. ewid. 1159/57 arkusz mapy 9 obręb 0007 Złotniki o powierzchni 1015 m2 oraz o nr. ewid. 1159/28 arkusz mapy 9 obręb 0007 Złotniki o powierzchni 735 m2

Teren ulokowany jest na nowoczesnym jednorodzinnym osiedlu mieszkaniowym, na rogu ulic Pigwowej i Jelonkowej w Złotnikach.

Grunt znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i posiada przeznaczenie MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. W ramach ustaleń planu możliwa jest realizacja inwestycji mieszkaniowej, usługowej lub mieszkaniowo-usługowej jako uzupełnienia zabudowy już istniejącego osiedla domów w zabudowie bliźniaczej i szeregowej.

Działki mieszkaniowe przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne

Oferta obejmuje sprzedaż prawa własności działek budowlanych zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania ulic Pigwowej i Azaliowej. Wszystkie grunty objęte ofertą znajdują się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wielkości działek:
Działka: 1159/25, powierzchnia: 734 m2, lokalizacja: Pigwowa
Działka: 1159/26, powierzchnia: 711 m2, lokalizacja: Pigwowa, Czołgowa
Działka: 1159/27, powierzchnia: 725 m2, lokalizacja: Pigwowa, Czołgowa
Działka: 1159/24, powierzchnia: 1145 m2, lokalizacja: Pigwowa
Działka: 1159/29, 1159/30, powierzchnia: 1867 m2, lokalizacja: Pigwowa, Czołgowa

Spośród licznych atutów nieruchomości warto wymienić przede wszystkim położenie nieopodal Poznania, bliskość lasu oraz spokojne otoczenie w postaci osiedla mieszkaniowego. Wszystko to sprawia, że nabycie nieruchomości stanowi atrakcyjną alternatywę dla mieszkania w budynku wielorodzinnym. 

----------------------------------

Po więcej szczegółów można dzwonić lub pisać:

Krzysztof Zieliński

663 300 164

krzysztof.zielinski@dudadevelopment.pl