.
Zielona Góra
Informacje ogólne
Obiekt
Działki
Termin
Adres

Zielona Góra - Działki na sprzedaż

Oferujemy na sprzedaż prawo własności nieruchomości gruntowych o nr. ewid. 143/28, 144/1, 144/4, 144/5 obręb 25, o łącznej powierzchni 5925 m2.

Wielką zaletą działek jest ich znakomita lokalizacja: tuż przy ul. Dąbrówki i al. Wojska Polskiego w Zielonej Górze. Nieopodal działek znajduje się Osiedle Łużyckie, a także centra handlowe i stacje paliw.

Nieruchomość znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra dla terenu „Słoneczne”, uchwalonego uchwałą nr LVI/727/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2009 r. (zmieniona częściowo LXXI.619.2014, LIII.676.2017).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ma przeznaczenie U4 – tereny usług, dzięki czemu zyskuje m.in. następujące parametry:
• możliwość zabudowy od 3 do 40 m;
• wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – min. 15%;
• wskaźnik powierzchni zabudowy – 65%;
• dopuszcza się mieszkalnictwo jako przeznaczenie towarzyszące podstawowemu przeznaczeniu usługowemu, przy uwzględnieniu zasady, że powierzchnia użytkowa mieszkań nie może przekraczać 40% powierzchni użytkowej budynku.

---------------------------------------------------

Po więcej szczegółów można dzwonić lub pisać:

Krzysztof Zieliński

663 300 164

krzysztof.zielinski@dudadevelopment.pl