Mmm, czy ktoś piecze ciasteczka?
Polityka cookies
Zielona Góra
Informacje ogólne
Obiekt
Termin
Adres

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowych o nr. ewid. 143/28, 144/1, 144/4, 144/5 obręb 25, o łącznej powierzchni 5925 m2. 

Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Słoneczne”, zgodnie z którym nieruchomość ma przeznaczenie U – tereny usług.

Przekłada się to na następujące parametry:

  • wysokość zabudowy od 3 do 13 kondygnacji nadziemnych, nie większa niż 45 m;
  • minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 15%;
  • maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 65%.

 

Działka znajduje się w Zielonej Górze, tuż przy ul. Dąbrówki i al. Wojska Polskiego. W pobliżu znajduje się Osiedle Łużyckie, a także centra handlowe i stacje paliw, co sprawia, że to teren idealny pod inwestycję komercyjną. 

Po więcej szczegółów można dzwonić lub pisać: +48 665 800 003, grunty@dudadevelopment.pl