.

Oferujemy na sprzedaż prawo własności nieruchomości gruntowej o nr. ewid. 1048/7, o powierzchni 3833 m2, zlokalizowanej przy ulicy Mostowej w Zbąszyniu – głównej ulicy miasta.

W najbliższym otoczeniu działki znajduje się popularny dyskont spożywczy oraz szkoła podstawowa. Nieopodal przepływa rzeka Obra. Obok nieruchomości przebiega ciąg pieszy (ul. Świętomikołajska) łączący ulicę Mostową z Rynkiem.

Nieruchomość znajduje się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia i części wsi Perzyny i Nowy Dwór (UCHWAŁA Nr XXXIV/275/06 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNIU z dnia 7 kwietnia 2006 r.).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość ma przeznaczenie 241.P, U, MN – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług z zapleczem mieszkalnym.

--------------------------------------

Po więcej szczegółów można dzwonić lub pisać:

Patryk Pioch

telef: 663 301 207

patryk.pioch@dudadevelopment.pl