Mmm, czy ktoś piecze ciasteczka?
Polityka cookies
Szczecinek
Informacje ogólne
Obiekt
Termin
Adres

Szczecinek - Działka w centrum

Fantastycznie zlokalizowana działka w samym centrum Szczecinka, u zbiegu ul. Jana Pawła II i Szkolnej. Otoczona budynkami mieszkalnymi i licznymi sklepami, tuż przy galerii handlowej.

Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dla którego ustalono funkcję:
Oznaczenie terenu MW – zabudowa wielorodzinna
- budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usługowymi w pierwszej kondygnacji nadziemnej lub kondygnacji podziemnej,
- wysokość budynków: do 15 m
- liczba kondygnacji nadziemnych: od dwóch do czterech,
- powierzchnia zabudowy: do 65% powierzchni działki budowlanej,
- maksymalna intensywność zabudowy: 3,25,
- powierzchnia biologicznie czynna: co najmniej 15% powierzchni działki budowlanej

(UCHWAŁA UCHWAŁA NR LXIV/583/2023 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 21 września 2023 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szkolna-2” w Szczecinku)

Nieruchomość ma dostęp do podstawowych mediów.

--------------------------------------------------------

Po więcej szczegółów można dzwonić lub pisać:

+48 665 800 003

grunty@dudadevelopment.pl